Structura consortiului HIDROCOMB

Parteneri participanti la proiect:

1 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI COMOTI
2 UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" BUCURESTI. FACULTATEA DE INGINERIE MECANICA SI MECATRONICA.
DEPARTAENTUL DE TERMOTEHNICA, MASINI TERMICE SI SISTEME DE REFRIGERARE
UPB-CCT
3 UNISON ENGINE COMPONENTS BUCHAREST SA (GENERAL ELECTRIC Romania) UNISON

1. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI 

    Înființat în 1985, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI (din 1996), din București, un IMM de cercetare, este singura instituție din România specializată în dezvoltarea și integrarea cercetării științifice, a proiectării constructive și tehnologice, a producției, experimentării, testării, transferului tehnologic și inovării în domeniul turbomotoarelor de aviație și industriale și a mașinilor paletate de turație mare. COMOTI desfășoară o amplă activitate în domeniul turbomotoarelor de aviație, al proiectării asistate de calculator și al fabricației, al calculelor structurale și de dinamica fluidelor și al achiziției de date. Experiența acumulată în domeniul mașinilor cu palete de turație mare a permis dezvoltarea, în concepție proprie, a unei serii de compresoare centrifugale și suflante antrenate electric, pentru aer sau gaze naturale, cu debite și presiuni diferite, ceea ce face ca Institutul COMOTI să fie singurul producător al unor astfel de echipamente complexe, pe plan național. Pe plan internațional, expertiza profesională și instituțională a COMOTI în domeniul turbomotoarelor și a mașinilor paletate de turație mare a fost recunoscută prin câștigarea unui număr important de medalii și diplome la expozițiile internaționale de la Geneva și Bruxelles. COMOTI deține peste 30 de brevete de invenție în domeniul turbomotoarelor. Institutul are un personal de peste 200 de persoane, peste 50% fiind absolvenți de învățământ superior, iar 20 de angajați dețin titlul de doctor.
    COMOTI a participat la numeroase proiecte europene de mare anvergura, în Programele Cadru Europene V, VI și VII (SILENCER, METHOD, JEAN, ABRANEW, CoJeN, VITAL, XNOISE 2, TEENI, OPENAIR, ESPOSA, HEXENOR) în cadrul cărora a fost implicat în programe experimentale, în activități de simulare numerică și in proiectarea și fabricația componentelor de turbomotoare. Recent, COMOTI a câștigat, în calitate de coordonator, grant-uri de cercetare pentru Proiectele Cleansky (325977 - OPA) si FP 7 (335091 - TIDE). Proiectul TIDE este legat de tematica arderii supersonice în turbomotoare.
    În domeniul curgerii reactive CFD, COMOTI a coordonat, cu succes, un program național (81-024; LEMLES) care a avut ca obiectiv realizarea, implementarea și validarea experimentală a unui algoritm numeric pentru simularea curgerilor turbulente reactive complexe, algoritm ce va fi folosit ca solver principal în cadrul acestui proiect. De asemenea, CO a condus un alt program național (21-002; POSTCOMB) care a utilizat algoritmul numeric anterior menționat in scopul proiectării unui sistem de postcombustie.
    Laboratorul de Combustie și Laserometrie din cadrul COMOTI deține un complex experimental termo-gazo-dinamic care va fi utilizat pentru măsurătorile experimentale care urmează a fi efectuate în cadrul proiectului. În cadrul activităților de cercetare în programe europene, recent încheiate, din programul FP 7 212367 - TEENI, echipa departamentului de combustie a desfășurat măsurători ale temperaturii, presiunii acustice și ale vitezei instantanee (prin intermediul PIV) în curgerea fierbinte din avalul unei camere de ardere. În cadrul proiectelor de cercetare 284859 – ESPOSA, 325977 - OPA și 335091 – TIDE, se vor efectua măsurători experimentale ale temperaturii (cu ajutorul termometriei Rayleigh) și ale compoziției gazelor (prin intermediul PLIF).

Persoane cheie:

dr. ing. Cristian Cârlănescu – Director de proiect
Nascut in 1949, Cercetator CS1, Conducator departament de combustie in COMOTI.
Autor a două cărți despre turbomotoare, inclusiv metode experimentale, și peste 60 de lucrâri științifice
publicate în jurnale pe bază de recenzii și la conferințe.
Autor a peste 20 de brevete de invenție (unul în evaluare).
Peste 40 de ani de experiență în turbomotoare și camere de ardere.


Dr. Ing. Ionut Porumbel
Născut in 1968, are diplomă de inginer de la Universitatea Politehnica București, România, Facultatea de Inginerie Aerospațială, Specializarea Sisteme de propulsie.
Cercetări privind dezvoltarea de algoritmi numerici și coduri CFD pentru curgeri reactive și izoterme, în cadrul Institutului de Tehnologie din Georgia, USA, sub conducerea profesorului dr. Suresh Menon. Teza de doctorat: „Large Eddy Simulation of bluff body stabilized premixed and partially premixed combustion” la aceeași instituție în 2006. Teza include studii privind dinamica combustiei și stabilitatea flăcării pentru combustia turbulentă preamestecată a propanului. Implementarea rețelelor neuronale artificiale în programe CFD de combustie în timpul unui intership de 3 luni la Pratt & Whitney, Hartford, Connecticut, USA.
A coordonat echipa de cercetare care a dezvoltat codul CFD, propriu al COMOTI, care va fi folosit în actualul proiect.
A coordonat mai multe programe experimentale de cercetare, incluzând măsurători folosind PIV, PLIF și termometria Rayleigh, ca parte din programele europene 212367 – TEENI, coordonat de Turbomeca, Franta și 284859 – ESPOSA, coordonat de VZLU, Cehia.
Coordonator de proiect în proiectele europene de cercetare FP7 335091-TIDE şi 325977-OPA

Dr. Ing. Constantin Eusebiu Hritcu
Născut în 1965.
A obținut titlul de doctor de la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România, sub conducerea Prof. Dr. Dan Ursescu. Domeniul de cercetare vizat a fost “Mașini Termice și Echipamente.” Specializarea după absolvirea facultății a fost realizată în domeniul camerelor de ardere pulsatorie, care s-a materializat în teza sa de doctorat intitulată “Cercetări asupra camerelor de ardere cu funcționare pulsatorie”, și într-un patent care a câștigat medalia de argint la Expoziția Internațională a Invențiilor de la Geneva.
Este șeful Laboratorului de Injecție de Combustibili și Camere de Ardere al COMOTI, filiala Iași, și Cercetător Științific II. Activitatea sa de cercetare se desfășoară în domeniul sistemelor de combustie, turbomotoarelor, uzinelor cogenerative cazanelor de apă caldă și surselor de energie regenerabilă.

Dr. Ing. Gabriel Ursescu
Născut în 1968.
Experiență semnificativă în proiecte europene de cercetare ca membru în echipa de cercetare a COMOTI în programul PC 7 TEENI, legat de reducerea zgomotului la motoarele de aviație.
Deține titlul de doctor în Inginerie Mecanică obținut de la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România, din 2004. Titlul tezei: Contribuții la utilizarea sistemelor de recuperare a căldurii în turbomotoarele de aviație, și de transport terestru și naval.
Experiență semnificativă în turbomotoare, derivată din implicarea alături de COMOTI în toate etapele dezvoltării a două microturbomotoare diferite între 1992 – 1997.
Dr. Ursescu a fost, de asemenea, un membru de bază al echipei care a proiectat și instalat prima stație de cogenerare cu turbomotor din România, la CET Botoșani.
Din 2003 este și implicat în învățământ și cercetare în domeniul ingineriei auto.

Dr. Ing. Florin Gabriel Florean
Născut în Lehliu Gară, România în 11.12.1978,
A absolvit în 2003 Facultatea de Inginerie Aerospațială din Universitatea Politehnica din București, și este în prezent cercetător la COMOTI și a obtinut titlul de doctor în toamna anului 2013, la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași cu teza „Cercetări asupra sistemelor de postcombustie pentru turbomotoarele alimentate cu combustibili gazoși”.
. Răspunde de activitățile cofinanțate de Ministerul Educației și Cercetării din cadrul proiectelor FP7 TEENI si ESPOSA și participă în echipa de cercetare a proiectului TIDE. Cursuri de specializare in Elvetia in cadrul institutului”Paul Scherrer Institut” in domeniu laserometriei (LIF-Fluorescenta Indusa prin Laser) si cursuri de specializare in domeniul combustiei in Germania,Karlsruhe Institute of Technology-International Spring School „Calculation of Termodynamic Data and Rate Coefficients for Combustion Reaction from First Principles.

Drd. Ing. Razvan Carlanescu
Născut în 1976.
Cercetător la COMOTI între 2000 și 2002 și din 2012 până în prezent, și-a început studiile doctorale în 2012 la Universitatea Politehnica din București cu teza intitulată “Cercetări numerice și analitice asupra efectului îmbogățirii cu hidrogen a gazului natural la arderea în camere de ardere inelare.“
Experiență în proiectarea mecanică asistată CAD.
A participat în programe de cercetare naționale anterioare (MENER și RELANSIN).
Face parte din echipele de cercetare pentru proiectele FP 7 284859: ESPOSA și 335091: TIDE.

Drd. Ing. Andreea Cristina Petcu
Născută în 1986.
Cercetător la COMOTI din 2010, unde desfășoară activități experimentale și analize numerice și este implicată în dezvoltarea de algoritmi de combustie. Studentă la doctorat la Universitatea "Politehnica" din București, Facultatea de Inginerie Aerospațială, sub îndrumarea Prof. Dr. Virgil Stanciu. D-ra Petcu a obținut un titlu de Master în Știință în 2011, de la Universitatea "Politehnica" din București, Facultatea de Inginerie Aerospațială, pe subiectul dezvoltării de software pentru ingineria aerospațială, și o Diplomă de Inginer în 2009, de la Universitatea "Politehnica" din București, Facultatea de Științe Aplicate, în domeniul matematicii și informaticii aplicate în inginerie.
A participat în echipa de cercetare a câtorva programe de cercetare naționale și europene: PN 09-07.01.06: Cercetări asupra dezvoltării turbomotoarelor alimentate cu biocombustibil: PN 09-07.01.02-8: Analiză ciclului de viață al biocombustibilului pentru aviație; FP 7 296551: HEXENOR; FP 7 284859: ESPOSA; FP 7 335091: TIDE2.  Universitatea "Politehnica" București. Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică.
     Departamentul de Termotehnică, Mașini Termice și Sisteme de Refrigerare (UPB-CCT)
 


    Universitatea "Politehnica" din București are o bogată experiență tehnică și științifică în domeniul producerii de energie, al cazanelor și schimbătoarelor de căldură, și are o strânsă, îndelungată și fructuoasă colaborare cu coordonatorul, INCDT – COMOTI. P1 deține o bază experimentală complexă în domeniul combustie și al echipamentelor de producere a energiei, și colaborează cu coordonatorul în domeniile cogenerării și trigenerării, incluzând aici și utilizarea biomasei în astfel de aplicații. Departamentul de Termotehnică, Mașini Termice și Sisteme de Refrigerare al P1 participă în numeroase proiecte de cercetare bazate pe contracte de colaborare științifică ce implică parteneri industriali specializați. Departamentul deține resurse de tehnică de calcul importante, iar laboratoarele sale industriale fac posibil contactul direct al studenților cu astfel de tipuri de instalații.
    UPB-CCT este un centru de cercetări în cadrul Universităţii Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică cu o experienţă de peste 12 ani în domenii de cercetare cum ar fi: creşterea eficienţei sistemelor termo-energetice, reducerea emisiilor poluante, procese de ardere a combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi convenționali și neconvenționali, creșterea eficienţei energetice a sistemelor frigorifice şi de pompe de căldură, noi agenţi frigorific ecologici, recuperarea căldurii prin sisteme Organic Rankine Cycle, utilizarea energiei solare în sisteme de cogenerare și trigenerare a căldurii, energiei mecanice și frigului, evaluarea și exploatarea resurselor energetice regenerabile, creşterea eficienţei proceselor de transfer de căldură prin utilizarea tuburilor termice, procesul de separare energetică din tubul Ranque-Hilsch, schimbătoare de căldură, procese de transfer de căldură şi masă.
    UPB-CCT deține un laborator pentru cercetarea proceselor de ardere dotat cu doua focare pilot cu putere termica de 1MWt, instalații unice în UE - instalație completă de preparare praf de cărbune, instalație de prelevare probe de cărbune pulverizat, sistem de vizualizare complexă și monitorizare în infraroșu a flăcării (cameră infraroșu CEDIP Silver 420), echipamente performante de analiză a gazelor de ardere (HORIBA Analyser PG250 și Afriso Multilyzer). În cadrul centrului funcționează laboratorul de combustibili dotat cu echipamente de ultima generație (Analizor elemental COSTECH ECS 4010 – CHNS-O pentru analiza elementară a combustibililor solizi și lichizi, Porozimetru Kelvin 10-40, etuvă și cuptor Nabetherm pentru determinarea caracteristicilor energetice a combustibililor solizi), laboratorul de echipamente pentru producerea de energie din surse convenționale și neconvenționale de energie (are în dotare 4 cazane cu puteri termice între 30 și 200 kW între care 3 funcționează cu lemn și diverse reziduuri agricole – pelete și brichete și unul pe amestecuri de combustibil lichid cu diverse uleiuri vegetale), laborator de turbine, stând de încercări arzătoare și laborator pentru simularea numerica (CFD) a proceselor de ardere.
    UPB-CCT a fost partener în peste 75 de proiecte de cercetare cu rezultate științifice deosebite, 6 brevete și 43 articole cotate ISI, numeroase participări la conferințe naționale și internaționale.
    Membrii colaboratori ai centrului sunt profesori cu o deosebită experiență în cercetare.
    UPB-CCT este membru în Asociația Green Energy și deține împreună cu întreprinderea ERPECK BODOC, o platforma de cercetare producție pentru cazane cu biomasă (tocătură) unde s-a testat și salcia energetică.
Prin cele menţionate, UPB-CCT demonstrează competenţele necesare derulării în cele mai bune condiţii ale prezentei propuneri de cercetare iar rezultatele ce vor fi obţinute şi baza materială creată vor contribuit în mod direct la dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi didactice, la creşterea calităţii actului educaţional şi competenţelor ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Persoane cheie:

Dr. Ing. Iuliana Soriga - Coordonator partener
Vârsta: 30 de ani.
Poziția actuală: Cercetător postdoctoral în cadrul Departamentului Termotehnica, motoare, echipamente termice si frigorifice, FIMM-UPB
Experiență profesională: Cercetător stagiar E.ON Energy Research Center (RWTH Aachen University) Eficiență energetică(noiembrie 2011 – ianuarie 2012), finalizat cu dezvoltarea unui model pentru un captator cu tuburi vidate și CPC (concentrator cilindro-parabolic compus) în Modelica (Dymola).
Doctorand stagiar la Universitatea POLITEHNICA din Madrid, departament ETSII (octombrie 2010 – decembrie 2010): studiul si simularea numerică asistemelor cu generare directă de abur.
Cunoștințe solide în domeniul simulării numerice în regim dinamic cu algoritmi dezvoltați în Matlab și Modelica (Dymola).
Experiență în utilizarea EES (Engineering Equation Solver), Mathcad, Autocad.

Dr. Ing. Malina – Mihaela Prisecaru
Data nașterii: 29.07.1957.
Doctor inginer din anul 2000, conferențiar, în cadrul Departamentului Termotehnică, Motoare, Echipamente termice şi frigorifice, Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica.
Experiența profesională: incinerarea deșeurilor, utilizarea eficientă a combustibililor clasici și bioregenerabili, reducerea emisiilor poluante și a gazelor cu efect de seră, responsabil la mai multe proiecte din planul național, în domeniul arderii, transferului de căldura la generatoare de abur, arderea biomasei, a deșeurilor lemnoase și a cărbunilor, precum și a amestecurilor, reducerea poluării; participări la conferințe naționale și internaţionale.
Colaborator la numeroase contracte de cercetare; cursuri și laboratoare privind generatoare de abur, instalații termice, reducerea emisiilor poluante.

Dr. Ing. Elena Pop
Data naşterii: 20.10.1974.
Şef lucrări în cadrul Departamentului Termotehnică, Motoare, Echipamente termice şi frigorifice, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică.
Descriere activităţi: cursuri si laboratoare în domeniul instalaţiilor termice;
 Cursuri predate: Economia combustibililor, Reducerea poluării, Legislație tehnică, Heat engines: Boilers.
Publicații: Co-autor 6 cărţi de specialitate, Articole publicate 45;
Participări la conferințe: 15 naționale si 9 internaţionale;
Colaborator in numeroase contracte de cercetare Responsabil proiect din partea UPB în două proiecte din Planul Naţional.

Drd. Ing. Cristina Mihaela Ciobanu
Data naşterii: 26.04.1982.
Doctorand la Universitatea Politehnica București, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică; Asistent universitar, inginer în cadrul Departamentului Termotehnică, Motoare, Echipamente termice şi frigorifice, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică.
Descriere activităţi: laboratoare si seminarii în domeniul instalaţiilor termice.
Publicații: Co-autor 1 carte de specialitate, Articole publicate 25;
Participări la conferințe: 10 naționale si 4 internaţionale; Colaborator in numeroase contracte de cercetare3. UNISON Engine Components Bucharest SA  (GENERAL ELECTRIC)

    Unison Engine Components Bucharest SA, fosta Turbomecanica Combustor Products, este singura fabrică General Electric din sud-estul Europei.
    Înființată în 2002 ca un joint-venture cu Turbomecanica SA, Unison Engine Components a intrat în componența General Electric în 2007. GE este liderul mondial în oferirea de servicii în aviație și cel mai mare producător de turbomotoare, atât pentru aplicații comerciale cât și pentru industriile militare și navale.    De la aceasta preluare s-au realizat multe investiții în cadrul UNISON, această companie fiind acum dotată cu unele dintre cele mai avansate echipamente din Europa.
    UNISON asigură o capacitate mare de producție pentru turbomotoare comerciale din familiile CF34 și CFM56: aproximativ 50% din camerele de ardere pentru aceste două tipuri de turbomotoare sunt produse în România de UNISON. Componentele realizate în această fabrică sunt exportate în U.S.A. și apoi distribuite în toata lumea.

Persoane cheie:

Ing. Emil Cuceriaev - Coordonator partener
Născut in București, în 17.09.1956, a absolvit in 1982 Universitatea Politehnica București, secția de Aeronave, sisteme de propulsie.
A ocupat diferite specializări și functii din 1985 până în prezent:
• inginer de producție pentru reparatiile turbomotoarelor militare - AEROSTAR Bacău,
• inginer proiectant pentru componentele dinamice ale elicopterelor PUMA -TURBOMECANICA București;
• inginer prototipuri pentru turbomotorul TV-0-100 - TURBOMECANICA București;
• inginer sef asamblare motoare turboreactoare - TURBOMECANICA București;
• responsabil cu asigurarea calității (cf. ISO 9000) - TURBOMECANICA București;
• inginer proiectant turbomotoarele industriale - TURBOMECANICA București,
• director de planificare și control al producției – UNISON ENGINE COMPONENTS BUCHAREST (fosta TMCP Bucharest) – în prezent.
    Are experientă și expertiză în proiectarea și fabricația de camere de ardere, cu specializare la General Electric.

Ing. Cristian Bruja
Născut în Ocna Mureș, județul Alba la 23.11.1969, a absolvit în 1995 Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Mecanică, cu Master în asigurarea calității din1996 tot la Universitatea Politehnică Timișoara.
A lucrat în industria de automobile, în fabricație și asigurarea calității între 1995 și 1998, și în fabricație, în industria de electronice între 1998 și 2006.
Între 2006 și 2010 a fost Director Operațiuni la Unison Engine Components București, parte a General Electric Aviation, pentru fabricația de camere de ardere pentru turboreactoare ale avioanelor civile.
Din 2010 este Director General la Unison Engine Components București.
Deține specializări și experiența in proiectarea și execuția camerelor de ardere, cu specializare la General Electric.