Rezultate si livrabile

Rezultate propuse (informatii publice) Rezultate, livrabile, documente (confidentiale, doar pentru membrii consortiului)
 
     

 •   Rezultatele acestui proiect vor fi diseminate către comunitatea științifică în cel mai înalt grad posibil, prin expunerea lor la congrese științifice, prin intermediul lucrărilor științifice publicate în reviste care necesită recenzare, cât și la conferințe de mare vizibilitate.
 •   În plus, rezultatele proiectului vor fi consolidate într-o bază de date fundamentală, pe baza căreia să se poată determina viabilitatea utilizării rețelei extinse de distribuție de gaze naturale, deja existente, în scopul creșterii gradului de utilizare a surselor de energie alternative, cum ar fi cele eoliene, solare, sau din maree. Baza de date cu măsurătorile experimentale și simulările numerice generate (și ulterior distribuite) prin intermediul proiectului va constitui, de asemenea, o resursă excelentă pentru cercetarea aplicată și cea fundamentală care se va desfășura în viitor. La încheierea proiectului, aceasta baza de date va fi pusa la dispoziția întregii comunități științifice prin distribuirea ei prin publicarea ei on-line pe site-ul coordonatorului. Crearea și publicarea acestei baze de date va constitui o resursă valoroasă pentru specialiștii din domeniul arderii pentru ca aceștia să-și intensifice cercetările din această zonă de interes vital. De asemenea, ea va constitui un mijloc important pentru dezvoltarea pe mai departe a camerelor de ardere adecvate funcționării cu gaze naturale îmbogățite cu hidrogen, cât și a unor noi tehnologii pentru producătorii de turbomotoare.
 •   Partenerul P1 (UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI) va valorifica rezultatele proiectului în activitățile sale academice curente, ca o importantă resursă educativă pentru studenții săi.
 •   Partenerul P2 (UNISON ENGINE COMPONENTS) va folosi rezultatele proiectului în activitățile sale de producție și dezvoltare și va lua parte la diseminarea rezultatelor și prin intermediul firmei General Electric, din care face parte.
 •   O alta cale de diseminare o reprezintă asociația European Turbine Network (ETN), în care coordonatorul este partener deplin. ETN este o asociație non-profit care reunește reprezentanți din comunitatea întregului lanț de dezvoltare a tehnologiei turbomotoarelor din Europa. Prin cooperarea membrilor ei, ETN facilitează cercetarea și dezvoltarea tehnologică a turbomotoarelor, promovând tehnologiile ecologice, sigure în funcționare și cu costuri reduse în domeniul turbomotoarelor. Colaborarea de-a lungul întregului lanț de dezvoltare a tehnologiei creează o rețea puternică și capabila să realizeze progrese tangibile în domeniul tehnologiei turbomotoarelor. Rezultatele acestui proiect vor fi diseminate la ședințele și seminariile ETN, unde s-a manifestat recent un interes semnificativ pentru arderea gazelor naturale îmbogățite cu hidrogen, interes materializat prin câteva propuneri de proiecte europene.